ET ALTERNATIV FOR SAMLING AV CRUISE- OG FERGER I FILIPSTAD

VÅRT FORSLAG, I REGI AV OSLO BYES VEL, TIL ET FØRSTE BYGGETRINN FOR EN FELLES UTENLANDSTERMINAL PÅ FILIPSTAD.

DET NYE TJUVHOLMEN TIL HØYRE.
FORSLAGET GIR EN ÅPEN UBRUTT SJØSIDE FRA ØST TIL VEST.

ET VIKTIG GREP FOR Å VIRKELIGGJØRE FJORDBYVISJONEN.