EN STOR MULIGHET SOM OSLO KOMMUNE SA NEI TIL; «BARNAS ØY»

I SAMARBDEIDE MED TSCHUDI & MALLING EIENDOM AS, BARNEOMBUDET, REDD BARNA OG SOS BARNEBYER, LANSERTE KONTORET IDEEN OM EN «BARNAS ØY» I KONKURRANSEN OM NY BRUK AV TJUVHOLMEN.

DETTE IDEELLE FORMÅL BLE STØTTET AV BL.A REDD BARNA, SOS BARNEBYER OG FN-SAMBANDET. ELLER SOM ASTRID NØKLEBYE HEIBERG UTTALTE TIL VÅRT PROSJEKT:

BARNA VÅRE ER DET VIKTIGSTE VI HAR, LA DE FÅ BYENS VIKTIGSTE TOMT TIL ET SLIKT FORMÅL.

DESSVERRE VALGTE JURYEN EN HELT KONVENSJONELL OG KOMMERSIELL LØSNING, MED BOLIGER FORBEHOLDT DE VELBESLÅTTE.
SENERE BLE IDEEN OM BARNAS ØY OVERFØRT TIL KONKURRANSEN OM NY BRUK AV OSCARSBORG FESTNING. BAK DETTE FORSLAGET STO FREMDELES ALLE VÅRE SERIØSE BARNEORGANISASJONER.
MEN FORTSATT ER DENNE IDEEN OM Å GI NOE TIL VERDENS BARN IKKE MODEN
– I VERDENS RIKESTE LAND.