MJØNDALEN, EN AV UTALLIGE JOBBER FOR NORSKE KOMMUNER

FORSLAG TIL UTVIKLING AV MJØNDALEN SENTRUM, ETTER OPPDRAG FRA NEDRE EIKER KOMMUNE I 2006.

BILDET VISER EN DIGITAL MODELL AV HELE SENTRUM, UTBYGGET OPTIMALT IFØLGE VÅRE ANBEFALINGER.

MJØNDALEN ER BARE ETT AV VÅRE OPPDRAG INNEN STEDSUTVIKLING PÅ LANDSBASIS.

MODELLEN VISER AT VI OGSÅ INNEHAR ET MEGET AVANSERT VERKTØY FOR DIGITAL VISUALISERING.