KONTORETS MEST «PRESTISJEFYLTE» OPPDRAG FOR OSLO KOMMUNE. ENDELIG EN MULIGHET TIL Å SE PIPERVIKA I ET IDEELT PERSPEKTIV. ELLER SOM BYPLANSJEF SVEND MEINICH SA: «DIDRIK ER DEN ENESTE SOM I EN SLIK PERSPEKTIVTEGNING KAN FÅ FREM AT ALLE SER UT TIL Å HYGGE SEG»

Visjon for Vestbanen og Akershusstranda, på oppdrag for Oslo kommune i 1986