CARL JOHAN OG ARKITEKT LINSTOW KRANGLER OM HVILKET «KONSEPT» (VILLE VI VEL KALT DET IDAG) SOM SKAL VELGES FOR DET KONGELIGE SLOTTET I OSLO (tegning på oppdrag fra Norske Arkitekters Landsforbund 1989)