DEN FØRSTE HELHETSPLANEN FOR BJØRVIKA – PÅ OPPDRAG FOR OSLO KOMMUNE 1986. VÅRT MANDAT VAR Å UTVIKLE EN BY PÅ IDEELLE PREMISSER – UAVHENGIG AV EIENDOMSINTERESSER OG INVESTORER. DETTE I MOTSETNING TIL AKER BRYGGE, SOM VAR STYRT AV MER KOMMERSIELLE MÅL – OG SOM SNART VAR FERDIG UTBYGGET. NESTE TREKK I BYUTVIKLING – VAR Å SENKE JERNBANEN, GJENVINNE GAMLE OSLO PÅ GATEPLAN OG ÅPNE AKERSELVA.

AKER BRYGGE VAR NESTEN FERDIG UTBYGGET, PÅ EIENDOMSUTVIKLERNES PREMISSER. VI VAR MIDT I JAPPETIDEN, OG ALLE TRODDE ØKONOMIEN VILLE FORTSETTE Å VOKSE INN I HIMMELEN. NÅ VAR DET PÅ TIDE Å TA FOR SEG BJØRVIKA. ET ARKITEKTTEAM BLE SATT SAMMEN PÅ OPPDRAG FOR OSLO KOMMUNE, VED BYPLANSJEF SVEND MEINICH. TEAMET BESTO AV ARKITEKTKONTORET 4B, NARUD/STOKKE/WIIG, ARKITEKTKONTORET PETTER BOGEN OG ARKITEKTKONTORET DIDRIK HVOSLEF-EIDE. HENSIKTEN VAR Å FÅ FREM ET PROSJEKT UTEN EIENSDOMSINTERESSER ELLER INVESTORER. VÅR INTENSJON VAR Å GJENSKAPE «DEN EUROPEISKE BYEN», I KONTRAST TIL AKER BRYGGE – PREGET AT DEN AMERIKANSKE FORRETNINGSMODELLEN – INSPIRERT AV «PIR 17» I NEW YORK OG «FISCHERMANS WARF» I SAN FRANSICO. VI SATSET PÅ EN REN KVARTALSSTURKTUR, HVOR KVADRARTURENS GATELØP BLE FØRT HELT FREM TIL AKERSELVA. DENNE SNUDDE VI, OG FØRTE DEN RUNDT VÅR BYDEL OG UT LANGS TINGVALLAKAIA, SOM INNHEGNING AV EN NY MÅTE Å TENKE BY PÅ. FORUTEN 6O-70 % BOLIGER, LA VI INN NY NORSK OPERA, ET OPPLEVELSESSENTER, ET HOTELL OG EN STOR FESTPLASS – SENTRALT UT MOT BJØRVIKA.

MAN KAN SI MYE OM DETTE I ETTERKANT – LETTERE «POSTMODERNISTISK», MEN PROSJEKTET BLE MOTTATT MED STORM; AV POLITIKERNE PÅ TVERS AV PARTILINGJER, AV HOVEDTYNGDEN FAGFOLK OG EN REKKE KULTURPERSONLIGHETER. ALLE SA: «DETTE GJØR VI», SÅ FÅR SPEKULANTENE FOR EN GANGS SKYLD INNORDNE SEG EN IDEELT TENKT HEKHETSPLAN. MEN SÅ KOM KRASJET I ØKONOMIEN, OG NESTEN ALLE PROSJEKTER STOPPET OPP. VÅRT BJØRVIKAPROSJEKT GIKK I GLEMMEBOKEN. SOM EN KURIOSITET:

CA. 30 ÅR SENERE BLE DET HOLDT ET BYPLANSEMINAR I RÅDHUSETS BYSTYRESAL. DAVÆRENDE REKTOR PÅ AHO HADDE ET INNLEGG HVOR HAN VISTE FREM VÅRT PROSJEKT FRA BJØRVIKA, MED UTTALELSEN: «DETTE ER BYENS FØRST STORE PLAN STYRT AV KOMMERSIELLE INTERESSER». ALTSÅ SNUDD HELT PÅ HODET. JEG VAR TILSTEDE, OG FIKK ET MEGETSIGENDE OPPGITT BLIKK FRA FHV BYPLANSJEF SVEN MEINICH, SOM OM HAN SA: «DETTE ER SÅ TØVETE OG PINLIG FOR EN REKTOR SOM PÅBEROPER SEG KUNNSKAP OG BYFORSTÅELSE, AT JEG BARE SER BLYGT NED».

MEN DET ER IKKE BARE HER DEN SAMME REKTOREN HAR RØPET FAGLIG INKOMPETANSE. MEN DET TILHØRER EN ANNEN «BOKS». SE GOOGLE: AFTENPOSTEN / DAGBLADET D H-E KRONIKKER).
.