«KRYSTALLGLASS- PORTEN» I FRONT AV OSLO RÅDHUS. EN KONSTRUKSJON AV VANLIGE VINGLASS, SOM EN STOR «SKÅL» FOR ET JUBILERENDE NORSKE ARKITEKTFORBUND. VI MENTE VI BLE FORBIGÅTT I ARKITEKTKONKURRANSEN.

KONTORETS KONKURRANSEBIDRAG TIL EN MARKERING AV NORSKE ARKITETERS LANDSFORBUNDS (NAL) JUBILEUM I 1987. VÅRT FORSLAG VAR LIMT SAMMEN AV ET PAR TUSEN VINGLASS, SOM PORT FORAN RÅDHUSETS HOVEDINNGANG. PROFESSOR KRISTOFFER APELAND PÅ ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO VAR VÅR TEKNISKE KONSULENT, OG KUNNE GI GARANTI FOR AT DETTE OGSÅ TÅLTE STOR VINDPÅKJENNING